17 novih filmova, od toga dva domaća - bioskopske premijere u decembru