Ako te više nikada ne vidim – Laura M. Belji (Grafički atelje Dereta)