Jedan od pevača bio je i Zdravko Čolić (1971-1972)

Jedan od pevača bio je i Zdravko Čolić (1971-1972)